Velkommen til Mikkelmark Grundejerforening.

Mikkelmark Grundejerforening er en forening af ca. 400 sommerhusejere beliggende i Nordjylland, i sommerhusområdet mellem Hou og Hals. På denne side vil du kunne læse om foreningen, samt aktiviteter og tilbud i nærområdet.

 

Kloakering i Mikkelmark

Som det kan ses på nedenstående kort og tidsplan, er vi blevet rykket et år frem mht. kloakeringen!
Den grønne linje ned gennem fællesarealet er skillelinjen. Øst for bliver kloakeret allerede næste år, begyndende i september.
P´erne er hvor pumpestationerne skal stå.

http://www.aalborg.dk/media/4792373/uddrag-af-aktuel-tidsplan-for-gennemfoerelse-af-spildevandskloakering-af-sommerhusomraadet-hals-juni-2016.pdf

http://www.aalborg.dk/media/4573307/bilag-5-oversigt-over-matrikler-der-beroeres-i-forbindelse-med-anlaegsarbejdet-delomraade-8plus9-sydlig-del.pdf