Velkommen til Mikkelmark Grundejerforening.

Mikkelmark Grundejerforening er en forening af ca. 400 sommerhusejere beliggende i Nordjylland, i sommerhusområdet mellem Hou og Hals. På denne side vil du kunne læse om foreningen, samt aktiviteter og tilbud i nærområdet.

Hvis du er sommerhusejer og medlem af grundejerforeningen bedes du registre din adresse, email osv. til bestyrelsen. Det kan gøres her:

 Registrering af medlemsinfo

Generalforsamling 2017

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELMARK
LØRDAG, den 24. juni 2017, kl 10:00
På Restaurant Lagunen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab aflægges.
4. Budget.
5. Indkomne forslag (ingen)
6. Vedtægtsændring (bilag)
7. Valg, på valg er:
Formand: Heine Sørensen.
Bestyrelsesmedlem: Claus Sørensen.
Suppleanter: Ove Pedersen og Kurt Lehmann.
Bilagskontrollant: Jens Nissen.
Bilagskontrollantsuppleant: Villy Mathiasen.

8. Eventuelt.

Pbv.

Heine Sørensen

Kloakering i Mikkelmark

Som det kan ses på nedenstående kort og tidsplan, er vi blevet rykket et år frem mht. kloakeringen!
Den grønne linje ned gennem fællesarealet er skillelinjen. Øst for bliver kloakeret allerede næste år, begyndende i september.
P´erne er hvor pumpestationerne skal stå.

http://www.aalborg.dk/media/4792373/uddrag-af-aktuel-tidsplan-for-gennemfoerelse-af-spildevandskloakering-af-sommerhusomraadet-hals-juni-2016.pdf

http://www.aalborg.dk/media/4573307/bilag-5-oversigt-over-matrikler-der-beroeres-i-forbindelse-med-anlaegsarbejdet-delomraade-8plus9-sydlig-del.pdf