Tilbud på kloakering

Kære Grundejere!
Hermed tilmeldingsskema til tilbud fra Entreprenør John Madsen, om stikledningen på din grund.
Er du i tvivl om du har søgt tidligere, kan du “bare” skrive dig på igen.
I følge regler om persondataloven, giver du samtidig Grundejerforeningen Mikkelmark lov til at videresende dine oplysninger til Fa. John Madsen.

Indkaldelse til generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2018
Indkaldelse til generalforsamling i Mikkelmark Grundejerforening.
LØRDAG, den 30. juni 2018 kl. 10:00 på Restaurant Lagunen.

Dagsorden:
1. Vælg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab aflægges.
4. Budget.
5. Indkomne forslag:
Lukning af stikvejen ml. Mogensig og Dyremosen.
Lukning af Lyngskellet, således det ikke bliver muligt at køre ind via Paradiset.
6. Valg, på valg er:
Kasserer: Alf Jacobsen.
Næstformand: Bent Sigaard.
Sekretær: Søren Roskjær.
Alle modtager genvalg.
Suppleanter:
Marianne Laugesen og Ove Pedersen.
Bilagskontrollant: Jens Nissen, modtager genvalg.
Bilagskontrollantsuppleant: Villy Mathiasen.
7.Eventuelt.

Regnskab kan findes her: Regnskab 17-18
Print selv dagsorden og regnskab til generalforsamlingen