Der indkaldes hermed til generalforsamling i grundejerforeningen Mikkelmark