Indkaldelse til generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2018
Indkaldelse til generalforsamling i Mikkelmark Grundejerforening.
LØRDAG, den 30. juni 2018 kl. 10:00 på Restaurant Lagunen.

Dagsorden:
1. Vælg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab aflægges.
4. Budget.
5. Indkomne forslag:
Lukning af stikvejen ml. Mogensig og Dyremosen.
Lukning af Lyngskellet, således det ikke bliver muligt at køre ind via Paradiset.
6. Valg, på valg er:
Kasserer: Alf Jacobsen.
Næstformand: Bent Sigaard.
Sekretær: Søren Roskjær.
Alle modtager genvalg.
Suppleanter:
Marianne Laugesen og Ove Pedersen.
Bilagskontrollant: Jens Nissen, modtager genvalg.
Bilagskontrollantsuppleant: Villy Mathiasen.
7.Eventuelt.

Regnskab kan findes her: Regnskab 17-18
Print selv dagsorden og regnskab til generalforsamlingen

Rydning af træer

Lige et tip som jeg har nydt godt af, jeg stod med en grund som jeg skulle have ryddet, med en masse træer, jeg forhørte mig hvad det kostede at leje en stor flishugger, det var ikke billig og en vognmand var endnu dyrere, men så kom han med et godt tip, prøv at høre hvad Bent skulle have for at flise det, så jeg kan kun opfordre jer som har nogle træer som i vil have væk på den nemme måde, til at kontakte Bent Adelstorp på telefon nummer 20 63 88 91 for en aftale om pris og tidspunkt for syn inden afhentning.

MVH Erik kusk

Info fra vandværket

Ulsted-Ålebæk Vandværk – Tjek venligst din vandinstallation i sommerhuset.

Vandværket oplever i øjeblikket et unormalt stort vandforbrug.

Vi har mistanke om, at det kan skyldes frostsprængninger, og vi beder dig derfor tjekke, om der kan være fejl på din vandinstallation samt om den er korrekt aflukket VED STOPHANEN (og ikke kun i målerbrønden).

Information om korrekt aflukning af installationen kan du finde på vandværkets hjemmeside www.ulsted-aalebaek.dk under menupunktet “om målerbrønden”.

Kontakt venligst Driftsleder Morten Hansen på telefon 22749288, hvis du konstaterer fejl på din installation

Med venlig hilsen

Ulsted-Ålebæk Vandværk