Info fra vandværket

Ulsted-Ålebæk Vandværk – Tjek venligst din vandinstallation i sommerhuset.

Vandværket oplever i øjeblikket et unormalt stort vandforbrug.

Vi har mistanke om, at det kan skyldes frostsprængninger, og vi beder dig derfor tjekke, om der kan være fejl på din vandinstallation samt om den er korrekt aflukket VED STOPHANEN (og ikke kun i målerbrønden).

Information om korrekt aflukning af installationen kan du finde på vandværkets hjemmeside www.ulsted-aalebaek.dk under menupunktet “om målerbrønden”.

Kontakt venligst Driftsleder Morten Hansen på telefon 22749288, hvis du konstaterer fejl på din installation

Med venlig hilsen

Ulsted-Ålebæk Vandværk