Forfatterarkiv: admin

Pris og tilbud på kloakeringen.

Det ser ud til, at den bedste og mest gennemskuelige pris på kloakeringen på egen matrikel, er fra entreprenør John Madsen.

Det betyder en grundpris på kr. 5000,00, som dækker alt fra tømning og fjernelse af gl. septiktank, tegninger til kommunen og hvad der ellers skal bruges af materialer. Dertil ca. kr. 200,00 pr. løbende meter for strengen til kloakledningen.

Ikke to matrikler er ens, så derfor har vi lavet en liste man kan skrive sig på, hvis dette tilbud har interesse.

Listen vil blive afleveret den 1. september til John Madsen – derefter vil interesserede få en nøjagtig pris/tilbud af entreprenøren.

Tilmeld dig her:

Generalforsamling 2017

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELMARK
LØRDAG, den 24. juni 2017, kl 10:00
På Restaurant Lagunen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab aflægges.
4. Budget.
5. Indkomne forslag (ingen)
6. Vedtægtsændring (bilag)
7. Valg, på valg er:
Formand: Heine Sørensen.
Bestyrelsesmedlem: Claus Sørensen.
Suppleanter: Ove Pedersen og Kurt Lehmann.
Bilagskontrollant: Jens Nissen.
Bilagskontrollantsuppleant: Villy Mathiasen.

8. Eventuelt.

Pbv.

Heine Sørensen